Algemene voorwaarden Fietsverhuur

 • Het is verboden te fietsen onder invloed van alcohol of drugs.
 • Ik zal niet deelnemen aan wedstrijden met verhoogd risico.
 • De borg geldt als voorzorgsmaatregel voor mogelijke schade aan de fiets of fietsonderdelen of het niet inleveren van de fiets. De Borg varieert tussen min. 100 euro en max. 500 euro ( afhankelijk van het type fiets en het aantal fietsen er wordt verhuurd).
 • De waarde van de fiets is 2000 euro btw inclusief.
 • De fietsen worden in perfecte en goed werkende staat afgeleverd,  het is de plicht van de huurder de fiets bij aflevering te controleren. bij aflevering. Klachten aanwezige schade dient op voorhand genoteerd te worden vóór het onderteken van het huurcontract 
 • Indien de huurder geen verzekering afsluit is hij volledig verantwoordelijk voor schade. 
 • Beschadigde onderdelen zullen vervangen worden tegen de normale winkelprijs, wanneer de huurder verantwoordelijk is voor de beschadiging  worden de kosten ter zijne laste aangerekend.
 • Een vergoeding van 15 euro per uur wordt  in rekening  gebracht indien TopBikes Rental  een huurfiets of  klant moet repatriëren.
 • De verzekering vervalt wanneer de huurder onder invloed van alcohol of drugs fietst.
 • Ik ben me ervan bewust dat het huren van een fiets enig risico inhoudt, ik ben  aansprakelijk voor de huurfiets en tegenover derden  bij enig ongeval en ik onderteken dit contract vrijwillig.
 • Ik heb alle contractuele verplichtingen gelezen en begrepen.
Verantwoordelijkheid voor risico of ongeval 
 • De eigenaar TopBikes Rental, of de filialen zijn niet aansprakelijk  voor ongevallen van de cliënten.
 • De cliënt kwijt  de eigenaar van TopBikes Rental, of de filialen vrij van een claim en erkent dat alle risico´s  zijn verantwoordelijkheid is. 
 • De klant is verantwoordelijk voor alle boetes die kunnen voortvloeien uit overtreding van de verkeersregels.
 • De klanten zijn altijd verantwoordelijk voor alle schade aan anderen, fysiek en materieel.
 • Helm is verplicht in Spanje 
Annulering en wijziging van de reservering 
 • Annulering 30 dagen voor afreis 100% terug betaling.
 • Wijzigingen of annulering tot 15 dagen voor afreis kost 25 euro per fiets.